Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Big C Trường Chinh

 • Địa chỉ: 1/1 Trường Chinh, Quận Tân Phú
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 7h30-22h
 • Số điện thoại liên hệ: 028 3829 7245 và 028 3914 1777
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Các dịch vụ tại cây atm Big C Trường Chinh ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
3

No Responses

Write a response