Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Bưu cục Nghi Sơn

 • Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn, Huyện Tịnh Gia
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0237 3728 286
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Thanh Hóa

Các dịch vụ tại cây atm Bưu cục Nghi Sơn ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response