Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Chợ xóm mới

  • Địa chỉ: 88 Ngô Gia Tự,Thành phố Nha Trang
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 0258 3826 279 – 0258 3829 689
  • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Nha Trang

Các dịch vụ tại cây atm Chợ xóm mới ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response