Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Công ty Glonics Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 903 đường 3-2, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0208 3658 200
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Thái Nguyên

Các dịch vụ tại cây atm Công ty Glonics Việt Nam ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response