Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM CTCP Chế biến hàng XK Cầu Tre

 • Địa chỉ: 52A Phan Anh, Phường 14, Quận 6
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 028 3829 7245 và 028 3914 1777
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Các dịch vụ tại cây atm CTCP Chế biến hàng XK Cầu Tre ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response