Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM CTCP May Bắc Giang

 • Địa chỉ: 349 Đường Giáp Hải, Dĩnh Kế,Thành phố Bắc Giang
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0204 3858 758 và 0204 3855 638
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Bắc Giang

Các dịch vụ tại cây atm CTCP May Bắc Giang ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response