Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM CTy CPTS Đồng Tâm

  • Địa chỉ: Cụm CN Bình Thạnh, Huyện Thanh Bình
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 0277 3872 110 – 0277 3872 114
  • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Đồng Tháp

Các dịch vụ tại cây atm CTy CPTS Đồng Tâm ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt

No Responses

Write a response