Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Cty Prime Ngói Việt

 • Địa chỉ: Khu CN Bình Xuyên, Hương Canh, Huyện Bình Xuyên
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0211 3720 920
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Các dịch vụ tại cây atm Cty Prime Ngói Việt ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
3

No Responses

Write a response