Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Đại học Ngoại thương

  • Địa chỉ: 91 Chùa Láng, PhườngLáng Thượng, Quận Đống Đa
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 24/24 (nội bộ)

Các dịch vụ tại cây atm Đại học Ngoại thương ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
10

No Responses

Write a response