Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM KCN Cầu Tràm

 • Địa chỉ: KCN Cầu Tràm, Long An, huyện Cần Đước
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 028 3960 0477 và 028 3960 0478
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Bình Tây

Các dịch vụ tại cây atm KCN Cầu Tràm ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response