Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM KCN Nội Bài

 • Địa chỉ: KCN Nội Bài, Sóc Sơn
 • Số máy: 3
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 024 3974 6666
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Hà Nội

Các dịch vụ tại cây atm KCN Nội Bài ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
3

No Responses

Write a response