Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM KĐT mở

 • Địa chỉ: PGD Vietcombank, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0220 3896 545
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Hải Dương

Các dịch vụ tại cây atm KĐT mở ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

No Responses

Write a response