Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Khách sạn Quốc Tế

 • Địa chỉ: 28 Yết Kiêu, PhườngKim Tân, Thành phố Lào Cai
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0214 3828 396
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh lào Cai

Các dịch vụ tại cây atm Khách sạn Quốc Tế ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response