Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Khu C, KCN Nam Cấm

 • Địa chỉ: PGD Vietcombank, KCN Nam Cấm, Huyện Nghi Lộc
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0238 8699 567
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Vinh

Các dịch vụ tại cây atm Khu C, KCN Nam Cấm ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response