Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Khu Chế Xuất Tân Thuận

 • Địa chỉ: KCX Tân Thuận, PhườngTân Thuận Đông, Quận 7
 • Số máy: 16
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 028 3770 1634
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Nam Sài Gòn

Các dịch vụ tại cây atm Khu Chế Xuất Tân Thuận ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response