Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Khu công nghiệp Thốt Nốt

  • Địa chỉ: Huyện Thốt Nốt,Thành phố Cần Thơ
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 0292 3844 272
  • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Tây Đô

Các dịch vụ tại cây atm Khu công nghiệp Thốt Nốt ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response