Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Khu Công Nghiệp Vân Trung

 • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0204 3858 758 và 0204 3855 638
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Bắc Giang

Các dịch vụ tại cây atm Khu Công Nghiệp Vân Trung ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response