Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM KS Trung tâm

 • Địa chỉ: 784 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0255 3828 578
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Quảng Ngãi

Các dịch vụ tại cây atm KS Trung tâm ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response