Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Nhà Khách Công An Tỉnh

 • Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải,Thành phố Nha Trang
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0258 3826 279 – 0258 3829 689
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Nha Trang

Các dịch vụ tại cây atm Nhà Khách Công An Tỉnh ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response