Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM PGD Hiệp Bình Phước

 • Địa chỉ: 565 QL13 Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 6h30-21h30
 • Số điện thoại liên hệ: 0274 0837 241627 và 0274 3792 158
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Sóng Thần

Các dịch vụ tại cây atm PGD Hiệp Bình Phước ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
1

No Responses

Write a response