Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM PGD Hiệp Hòa

  • Địa chỉ: PGD Hiệp Hòa, Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 0204 3858 758 và 0204 3855 638
  • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Bắc Giang

Các dịch vụ tại cây atm PGD Hiệp Hòa ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response