Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM PGD Lãnh Bình Thăng

 • Địa chỉ: 323 – 325 Lãnh Bình Thăng, Phường 8, Quận 11
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 7h-17h
 • Số điện thoại liên hệ: 028 3863 5821
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Phú Thọ

Các dịch vụ tại cây atm PGD Lãnh Bình Thăng ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response