Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM PGD Mạc Đỉnh Chi

 • Địa chỉ: 43 Mạc Đỉnh Chi, PhườngDakao, Quận 1
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 7h30-16h30
 • Số điện thoại liên hệ: 028 3820 8762
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Tân Định

Các dịch vụ tại cây atm PGD Mạc Đỉnh Chi ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
3

No Responses

Write a response