Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM PGD Nguyễn Thị Minh Khai

  • Địa chỉ: 06 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1,Thành phố Đà Lạt
  • Số máy: 3
  • Thời gian phục vụ: 24/24 hoặc trong giờ làm việc

Các dịch vụ tại cây atm PGD Nguyễn Thị Minh Khai ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
4

No Responses

Write a response