Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM PGD Thốt Nốt

 • Địa chỉ: 525 quốc lộ 91, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0292 3844 272
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Tây Đô

Các dịch vụ tại cây atm PGD Thốt Nốt ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
4

No Responses

Write a response