Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM PGD Từ Sơn

 • Địa chỉ: 93 Đồng Nguyên, Huyện Từ Sơn
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0222 3811 854
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Bắc Ninh

Các dịch vụ tại cây atm PGD Từ Sơn ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
4

No Responses

Write a response