Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Phòng GD Hà Tiên

 • Địa chỉ: 04 Phương Thành, Đông Hồ, Thị xãHà Tiên
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 7h-22h
 • Số điện thoại liên hệ: 0297 3862 749
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Kiên Giang

Các dịch vụ tại cây atm Phòng GD Hà Tiên ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response