Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Siêu thị Big C

  • Địa chỉ: Quảng trường Lâm Viên, Thành phố Đà Lạt
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 8h-22h

Các dịch vụ tại cây atm Siêu thị Big C ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
4

No Responses

Write a response