Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Siêu thị Big C

 • Địa chỉ: 02 Quang Trung, Thành phố Vinh
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 14/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0238 8699 567
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Vinh

Các dịch vụ tại cây atm Siêu thị Big C ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response