Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Số 1 Nguyễn Thái Học

 • Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thái Học, Huyện Chí Linh
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0220 3896 545
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Hải Dương

Các dịch vụ tại cây atm Số 1 Nguyễn Thái Học ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response