Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Trụ sở Chi nhánh

  • Địa chỉ: 21 Lê Thành Phương, Thành phố Nha Trang
  • Số máy: 3
  • Thời gian phục vụ: 24/24

Các dịch vụ tại cây atm Trụ sở Chi nhánh ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response