Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bắc Ninh

 • Địa chỉ: Ngã 6 phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 0222 3811 854
 • Số Fax: 0222 3811 848
 • Thông tin thêm: Lê Nho Ích – Giám đốc

Các dịch vụ tại Chi nhánh Bắc Ninh ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response