Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Nhà Rồng

 • Địa chỉ: Nguyễn Lâm Tower, số 133 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028 3851 6688
 • Số Fax: 028 3851 5567
 • Thông tin thêm: Trần Văn Minh – Trần Văn Minh

Các dịch vụ tại Chi nhánh Nhà Rồng ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
1

No Responses

Write a response