Ngân hàng Ngoại thương PGD Bắc Linh Đàm

 • Địa chỉ: Khu CC2, Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 3641 5947
 • Số Fax: 024 3641 5948
 • Thông tin thêm: Nguyễn Tiến Sơn – Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Bắc Linh Đàm ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response