Ngân hàng Ngoại thương PGD Bảo Lộc

 • Địa chỉ: số 08 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng
 • Số điện thoại: 0263 3726 886 và 0263 3736 869
 • Số Fax: 0263 3727 778
 • Thông tin thêm: Nguyễn Anh Tuấn- Phó trưởng phòng phụ trách

Các dịch vụ tại PGD Bảo Lộc ngân hàng Vietcombank

 • Rút tiền tại ATM
 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response