Ngân hàng Ngoại thương PGD DUYÊN HẢI

 • Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
 • Số điện thoại: 0294 3832 979
 • Số Fax: 0294 3832 979
 • Thông tin thêm: Ngô Trọng Dũng – Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD DUYÊN HẢI ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response