Ngân hàng Ngoại thương PGD Kim Tân

 • Địa chỉ: Số 511 đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Số điện thoại: 0214.3789696 – 0214.3789898
 • Số Fax: 0214.3789678
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Kim Tân ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response