Ngân hàng Ngoại thương PGD La Gi

 • Địa chỉ: Số 243 – 245 đường Thống Nhất, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
 • Số điện thoại: 0252 3560 777 – 0252 3872 357
 • Số Fax: 0252 3872 266
 • Thông tin thêm: Nguyễn Đức Minh Quang – Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD La Gi ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
1

No Responses

Write a response