Ngân hàng Ngoại thương PGD Ngọc Hồi

 • Địa chỉ: 957 Hùng Vương, phường Ngọc Hồi, tỉnh Kontum
 • Số điện thoại: 0260 3885 889
 • Số Fax: 0260 3885 886
 • Thông tin thêm: Cao Quốc Việt – Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Ngọc Hồi ngân hàng Vietcombank

 • Rút tiền tại ATM
 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response