Ngân hàng Ngoại thương PGD Nguyễn Sỹ Sách

 • Địa chỉ: Số 68 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Số điện thoại: 0238 3586 464 và 0238 3586 444
 • Số Fax: 0238 3586 398
 • Thông tin thêm: Lê Văn Hồng- Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Nguyễn Sỹ Sách ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
1

No Responses

Write a response