Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM 341 Nguyễn Chế Nghĩa

 • Địa chỉ: 341 Nguyễn Chế Nghĩa, Huyện Gia Lộc
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0220 3896 545
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Hải Dương

Các dịch vụ tại cây atm 341 Nguyễn Chế Nghĩa ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response