Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM CT TNHH Samsung Electronics Việt Nam

 • Địa chỉ: KCN Yên Bình, Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên
 • Số máy: 8
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0208 3658 200
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Thái Nguyên

Các dịch vụ tại cây atm CT TNHH Samsung Electronics Việt Nam ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response