Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM KCN Phúc Điền

 • Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Huyện Cẩm Giàng
 • Số máy: 3
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0220 3896 545
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Hải Dương

Các dịch vụ tại cây atm KCN Phúc Điền ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
3

No Responses

Write a response