Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Ngân hàng Nhà nước Tỉnh

 • Địa chỉ: Số 01 Quang Trung, PhườngChi Lăng,Thành phố Lạng Sơn
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0205 3859 859
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Lạng Sơn

Các dịch vụ tại cây atm Ngân hàng Nhà nước Tỉnh ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
4

No Responses

Write a response