Ngân hàng Ngoại thương PGD Ninh Phước

 • Địa chỉ: 34 Huỳnh Phước, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
 • Số điện thoại: 0259 3937 979
 • Số Fax: 0259 3937 878
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Ninh Phước ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response