Ngân hàng Ngoại thương PGD Quán Toan

 • Địa chỉ: Số 583 đường Hà Nội, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225 3749 782
 • Số Fax: 0225 3749 799
 • Thông tin thêm: Hoàng Hải Hà – Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Quán Toan ngân hàng Vietcombank

 • Rút tiền tại ATM
 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
3

No Responses

Write a response