Ngân hàng Ngoại thương PGD Thổ Tang

 • Địa chỉ: Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến, Ttỉnh Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Số điện thoại: 0211 3779 968
 • Số Fax: 0211 3779 981
 • Thông tin thêm: Ngô Đức Cường – Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Thổ Tang ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response