Ngân hàng Ngoại thương PGD TIỂU CẦN

 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 • Số điện thoại: 0294 3612 979
 • Số Fax: 0294 3612 989
 • Thông tin thêm: Mã Thanh Phong – Phó trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD TIỂU CẦN ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế
2

No Responses

Write a response