Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM BIBI Shop

  • Địa chỉ: 13 Phan Châu Trinh, Hội An
  • Số máy: 1
  • Thời gian phục vụ: 24/24
  • Số điện thoại liên hệ: 0235 3813 062
  • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Quảng Nam

Các dịch vụ tại cây atm BIBI Shop ngân hàng Vietcombank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm tra số dư
  • Chuyển tiền
  • Đổi mật khẩu
  • Thanh toán hóa đơn
  • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response