Ngân hàng Ngoại thương Cây ATM Indochina Towers

 • Địa chỉ: 74 Trần Phú, Quận Hải Châu
 • Số máy: 2
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 0236 382 211
 • Chi nhánh quản lý: Chi Nhánh Đà Nẵng

Các dịch vụ tại cây atm Indochina Towers ngân hàng Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt
2

No Responses

Write a response